Está pendiente el registro del dominio. Vuelve a comprobarlo en una hora

Novedades

Alexandra Zulaika Grau, advocada de GRAU ADVOCATS, aconsegueix un acord milionari pels veïns de la plaça Sant Joan de Tossa de Mar. La lletrada de la Comunitat ha aconseguit donar compliment al conveni que van signar ambdues parts fa 13 anys, i del qual els veïns n’havien estat reclamant el seu c...

Ver más

GRAU ADVOCATS ha obtingut una de les primeres sentències amb la nova Llei 8/2021 de reforma civil i processal pel recolzament a les persones amb discapacitat. Hem aconseguit que el nostre client hagi deixat de ser incapaç, recuperant la seva plena capacitat d’obrar.

GRAU ADVOCATS ha obtenido una...

Ver más

Per la seva comoditat, oferim consultes via mail, telefòniques o per videotrucada.
Per reservar una consulta amb un especialista, ompli el formulari o truquin's.
La primera consulta és gratuita.

Para su comodidad, le ofrecemos consultas vía mail, telefónicas o por videollamada.
Para reservar...

Ver más

Grau Advocats disposa d’una línia de Whatsapp on ens pots fer qualsevol consulta sense cap compromís. Escriu-nos al 682037049 o escaneja la imatge.

Grau Advocats dispone de Whatsapp donde puedes hacernos llegar cualquier consulta sin compromiso. Escríbenos al 682037049 o escanea la imagen.

Grau Advocats li ofereix la possibilitat de realitzar una primera consulta de caràcter legal, gratuïta i sense compromís.
Per sol·licitar la seva cita tan sols ha d'emplenar el formulari i enviar-lo.

Grau Advocats le ofrece la posibilidad de realizar una primera consulta de carácter legal, gra...

Ver más
Reserva

Testimonios

4 weeks ago
As a foreign resident in Tossa de Mar for almost half of my life, I didn't get the chance before to use so a professional and dedicated lawyer's attention as I got from Grau Advocats. For many years the only legal support I've got comes from lawyers established in Girona or Barcelona, with the added costs that this means. Finally and fortunately, a real loyal and dedicated lawyer's team has been established in Tossa de Mar and I feel much better assisted and supported as I have felt never before. I will stay with them for a long time. Cheers!
- HTNS I
4 weeks ago
(Translated by Google) I had not had the opportunity to have such good advice, they are very professional, thank you very much for your help. (Original) No había tenido la oportunidad de tener tan buen asesoramiento, son muy profesionales, muchas gracias por vuestra ayuda.
- Maria E
4 weeks ago
(Translated by Google) As always, excellent solution to your problems and very professional. (Original) Cómo siempre excelente solución a tus problemas y muy profesionales
- Margarita M

Quiénes somos

CAT

A Grau Advocats som professionals altament qualificats, amb un alt grau d'exigència tècnica, i amb passió per la nostra feina.  

El nostre equip està format per advocats, economistes i mediadors, per tal d'oferir el millor i més complert assesorament jurídic i econòmic. A més, col·laborem amb els millors professionals; procuradors, notaris i pèrits, per tal d'assegurar l'èxit de les nostres actuacions. Donem una solució integral i definitiva als nostres clients.


Som experts en Dret Civil. 
Dret de família. Capítols matrimonials. Parelles de Fet. Separacions i divorcis. Mediació familiar. Incapacitats i recuperacions de capacitat. 
Dret Successori. Herències. Testaments. 
Dret Contractual i d'obligacions. Contractes. Reclamacions de deute. Revisió de deute. Reclamacions de danys. Sinistres. Reclamacions de consum. 
Dret de la Propietat. Dret Registral. Drets Reals. Desnonaments. 
Defensa en procediments judicials. Negociacions extrajudicials. Responsabilitat Civil. Negligències Mèdiques. 
Dret Inmobiliari. Arrendaments Urbans. Compra-Vendes. Donacions. Inversió estrangera.
Dret Administratiu. Sancions. Reclamacions i Recursos a l’Administració. 
Dret Mercantil. Societats i Associacions. 
Dret Bancari. Clàusules Terra.
Dret Penal. Interposició de denúncies i querelles criminals. Defensa penal.
Dret del Medi Ambient. Dret Urbanístic.
Dret Internacional. Litigis Internacionals. Execució de sentències estrangeres. 

Pot visitar-nos al notre despatx de Tossa de Mar (Girona) o a Barcelona. 
Parlem Català, Castellà, Anglès, Francès i Alemany. 

Advocats de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).
Advocats de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG).
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC).
Economistes del Col•legi d’Economistes de Catalunya (CEC).
Advocats de la Abogacía Española (CGAE).
Membres del Consell de l’Advocacia Europea (CCBE).
Membres de la New York State Bar Association (NYSBA).
Membres de la Unión Internacional de Abogados (UIA). 


A Grau Advocats som un despatx 2.0. Oferim visites i consultes online, sense necessitat que el client s’hagi de desplaçar al nostre despatx si així ho prefereix. 

La realitat social i jurídica avança de forma constant, havent-se accelerat exponencialment la rapidesa amb la qual se succeeixen els canvis. Per això, oferim als nostres clients un assessorament jurídic sofisticat, amb un alt component tècnic, i una prestació de serveis àgil, ràpida i flexible.

Oferim les millors solucions adaptades a les necessitats concretes de cada cas, defensant els drets del nostre client amb la més absoluta lleialtat, independència i confidencialitat.


ES

En Grau Advocats somos profesionales altamente cualificados, con un alto grado de exigencia técnica, y con pasión por nuestro trabajo. 

Nuestro equipo está formado por abogados, economistas y mediadores, con el fin de ofrecer el mejor y más completo asesoramiento jurídico y económico. 
Además colaboramos con los mejores profesionales; procuradores, notarios y peritos, con el fin de asegurar el éxito de nuestras actuaciones.
Damos una solución integral y definitiva a nuestros clientes. 


Somos expertos en Derecho Civil. 
Derecho de familia. Capítulos matrimoniales. Separaciones y divorcios.  Parejas de Hecho. Mediación. Incapacitaciones y recuperación de la capacidad. 
Derecho Sucesorio. Herencias. Testamentos. 
Derecho contractual y de obligaciones. Contratos. Reclamaciones de deuda. Revisiones de deuda. Reclamaciones de daños. Siniestros. Reclamaciones de consumo.  
Responsabilidad Civil. Negligencias Médicas.
Derecho de la propiedad. Derecho Registral. Derechos reales. Desahucios.
Defensa en procedimientos judiciales. Negociaciones extrajudiciales. 
Derecho Inmobiliario. Arrendamientos Urbanos. Compra-Ventas. Donaciones. Inversión extranjera. 
Derecho Administrativo. Sanciones. Reclamaciones y Recursos a la Administración. 
Derecho Mercantil. Sociedades y Asociaciones. 
Derecho Bancario. Cláusulas Suelo.
Derecho Penal. Interposición de denúncias y querellas criminales. Defensa penal.
Derecho del Medio Ambiente. Derecho Urbanístico.
Derecho Internacional. Litigios Internacionales. Ejecución de sentencias extranjeras. 


Puede visitarnos en nuestro despacho de Tossa de Mar (Girona) o en Barcelona. 
Hablamos Catalán, Castellano, Inglés, Francés y Alemán. 

Abogados del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).
Abogados de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG).
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC).
Economistas del Col•legi d’Economistes de Catalunya (CEC).
Abogados de la Abogacía Española (CGAE)
Miembros del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE).
Miembros de la New York State Bar Association (NYSBA).
Miembros de la Unión Internacional de Abogados (UIA). 


En Grau Advocats somos un despacho 2.0. Ofrecemos visitas y consultas online, sin necesidad de que el cliente tenga que desplazarse a nuestro despacho si así lo prefiere.

La realidad social y jurídica avanza de forma constante, habiéndose acelerado exponencialmente la rapidez con la que se suceden los cambios. Por ello, ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento jurídico sofisticado, con un alto componente técnico, y una prestación de servicios ágil, rápida y flexible. 

Ofrecemos las mejores soluciones adaptadas a las necesidades concretas de cada caso, defendiendo los derechos de nuestro cliente con la más absoluta lealtad, independencia y confidencialidad.EN

At Grau Advocats we are highly qualified professionals, with a high technical knowledge, and with passion for our work.

Our team is formed by lawyers and economists, in order to offer the best and most complete legal and economical advice. 
We also collaborate with the best professionals; notaries and court experts, in order to ensure the success of our actions. We provide a global and definitive solution to our clients.


We are experts in civil law. family law. Separations. Legal Couples. 
Contracts. Inheritances. Wills.
Debt claims. Damage claims. Accidents. Consumer claims. Urban Rentals. Registry Law. Property Law. Evictions. 
Defense in legal proceedings. Extrajudicial negotiations. Administrative law. Appeals to the Administration. Corporations and Associations.
Real estate. Purchase-Sale. Donations. Foreign investment.
International Law. International litigation. Execution of foreign judgements. 


You can visit us in Tossa de Mar (Girona) or in Barcelona.
We speak Catalan, Spanish, English,  French and German. 

Lawyers of Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).
Lawyers of Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG).
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC).
Economists of Col•legi d’Economistes de Catalunya (CEC).
Lawyers of Abogacía Española (CGAE).
Lawyers of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).
Members of New York State Bar Association (NYSBA).
Members of International Association of Lawyers (UIA). At Grau Advocats we are a 2.0 firm. We offer online visits and inquiries, with no need for the clients to come to our office if they wish.

The social and legal reality is constantly changing. Therefore, we offer to our clients sophisticated legal advice, with a high technical and innovative way, and fast and flexible services.

We offer the best solutions adapted to the specific needs of each case, always with loyalty, independence and confidentiality.FR

Chez Grau Advocats, nous sommes des professionnels hautement qualifiés, avec un haut degré d'exigence technique et passionnés par notre travail.

Notre cabinet est composée d'avocats et d'économistes, afin de vous offrir les meilleurs et les plus complets conseils juridiques et économiques. Nous collaborons également avec les meilleurs professionnels; notaires et experts, afin d'assurer le succès de nos actions.
Nous fournissons une solution complète et définitive à nos clients.


Nous sommes des experts en droit civil. droit de famille. Séparations. Pax.
Contrats. Héritages. Testaments.
Réclamations pour créances. Réclamations pour dommages. Des Accidents. Réclamations des consommateurs. Locations. Loi sur le registre. Loi de propriété.
Défense dans les procédures judiciaires. Négociations extrajudiciaires. 
Droit administratif. Recours à l'administration. 
Sociétés et associations.
Droit immobilier. Achat-vente. Donations. Investissement étranger.
Droit International. Litiges internationaux. Exécution des jugements étrangers.  


Vous pouvez venir à notre bureau de Tossa de Mar (Girona) ou à Barcelone.
Nous parlons catalan, espagnol, anglais, français et allemand.

Avocats du Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).
Avocats du Il•lustre Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG).
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya (CICAC).
Économistes du Col•legi d’Economistes de Catalunya (CEC).
Avocats du Abogacía Española (CGAE).
Avocats du Conseil des Barreaux Européens (CCBE).
Avocats du New York State Bar Association (NYSBA).
Avocats du Union Internationale des Avocats (UIA). 


Chez Grau Advocats, nous sommes un bureau 2.0. Nous proposons des visites et des consultations en ligne, sans que le client ait à se déplacer dans notre bureau s'il le préfère.

La réalité sociale et juridique progresse constamment, la rapidité avec laquelle les changements se produisent s’est accélérée de façon exponentielle. Par conséquent, nous offrons à nos clients des conseils juridiques sophistiqués, avec une composante technique et innovante élevée, et une prestation de services agile, rapide et flexible.

Nous proposons les meilleures solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque cas, avec la plus grande fidélité, indépendance et confidentialité.

Contactar

Contacto

Llamar ahora
  • 685 34 06 24
  • 682 03 70 49

Dirección

Cómo llegar
Carrer Enric Granados, 7, 3er 1a
17320 Tossa de Mar
Girona
España

Horario de apertura

lun:9:00–15:00
mar:9:00–15:00
mié:9:00–15:00
jue:9:00–14:00, 16:00–19:00
vie:9:00–15:00
sáb:Cerrado
dom:Cerrado
Obtener presupuesto
Se ha enviado el mensaje. Pronto nos pondremos en contacto contigo.